Domki nad Morzem Lazy

Regulamin

  1. Doba hotelowa zaczyna się o 14:00 w dn przyjazdu i kończy o 10: 00 w dn wyjazdu .

  1. Zabrania się przebywania dodatkowych osób z zewnątrz / tylko za zgodą właścicieli posesji każdorazowo

  2. Do każdego domku zezwalamy na postój jednego samochodu na terenie ośrodka / spowodowane jest to mała powierzchnią parkingową

  3. Wszystkie usterki w pomieszczeniach należy niezwłocznie zgłosić gospodarzowi obiektu, a w szczególności ubytki wody, np. usterka spłuczki

  4. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia świeczek, używania urządzeń tj. grille elektryczne, grzałki, termowentylatory, grzejniki elektryczne oraz smażenia ryb w domkach. Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 200 zł. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządców obiektu.

  5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie podlega zamianie i nie podlega zwrotowi.

  6. W przypadku rażącego nie przestrzegania ciszy nocnej między 22.00, a 07.00, lub zakłócania wypoczynku innym gościom właściciel ośrodka może odmówić dalszego pobytu bez zwrotu kosztów

  7. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci (należy pozostawić domek w takim stanie w jakim został udostępniony

  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka

 

Domki Łazy nad Morzem
Miła 3 i 5 , 76-002 Łazy
zachodniopomorskie, Polska
tel.+48 33 874 35 97, kom. 602 586 243

Copyright lazy-wakacje.pl
Licznik: 274498